Wat we kunnen bieden

Wij stellen zorgvuldig, in nauwe afstemming met u, een heldere projectdefinitie en -plan op en maken duidelijke afspraken over de beoogde resultaten. Onze dienstverlening richt zich in de kern op of heeft een relatie naar onderstaande aandachtsgebieden.

1. Strategievorming (Lange Termijn)
2. Vertaling strategie naar doelen en activiteiten
3. Inrichting van werkprocessen
4. Inrichting besturing en organisatie
5. Borging van ambities en besturingscyclus

Een greep uit onze werkzaamheden:

  • In kaart brengen geldende Wet- en Regelgeving en de consequenties ervan inbedden in de totale besturingscyclus.
  • Opstellen beleid en plannen rondom kwaliteitsmanagement, operationeel risicomanagement en business continuity management en het implementeren van dit beleid in de bestaande werkprocessen van de organisatie op een dusdanige manier dat efficiëntie en commerciële slagkracht behouden blijft.
  • Opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem, met daarbinnen een strategisch kader, een besturings- en organisatiestructuur en een proces- en procedurestructuur.
  • Optimaliseren inhoud en vormgeving van managementinformatie aansluitend op de geformuleerde doelen.
  • Faciliteren directies en managementteama in de uitvoering van risico-analyses door: in kaart brengen processen, identificeren potentiële risico’s, inventariseren huidige set maatregelen, kwantificeren risico’s, formuleren aanvullende maatregelen, opstellen prestatie-indicatoren, monitoren uitvoering maatregelen.