Wat ons onderscheidt van anderen

Onderstaande aspecten typeren en onderscheiden O’Prinsen – interim en advies. Deze aspecten liggen ten grondslag aan onze manier van werken en vormen de basis voor succes en duurzaam resultaat.

  • Coproductie en eigenaarschap: helpen en adviseren van management en medewerkers vanuit de eigen rol en positie binnen de organisatie, zodat eigenaarschap ontstaat en inbedding plaatsvindt.
  • Van complexiteit naar eenvoud; de meest complexe activiteiten en processen worden geanalyseerd en mogelijk verminderd en of geclusterd. Hierdoor ontstaat overzicht en efficiëntie in de manier van werken.
  • Van abstract naar concreet; het niet laten bij algemeenheden en globale uitspraken, maar tot een gedeelde betekenis en beelden komen en daadwerkelijk op operationeel niveau realiseren.
  • Inzicht en overzicht; het vermogen hebben om vanuit een bredere context naar thema’s te kijken en verbanden te leggen.
  • Het goede behouden of nog beter doen; het geen doel op zich vinden om te veranderen en te vernieuwen, maar aansluiting vinden bij wat er is en hierop doorpakken.
  • Schakelen tussen strategisch en operationeel niveau; sensitief zijn en aanvoelen welke snaar op welk niveau geraakt moet worden om het gewenste effect en resultaat te bereiken.
  • Behouden en ruimte bieden aan creativiteit; niet alles dicht timmeren, eerder streven naar minder regels en procedures om regelruimte en groei bij medewerkers te realiseren.